folder Úřední deska

folder Archiv
Věc Vyvěšeno Sejmuto
archive Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 2022 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023 Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání ÚPO Brzice Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023 hromadný předpis 637509 23 2700 11530 608125 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 6 4 2023 Sejmuto
pdf Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č 106 1999
pdf Záměr obce 1 2023 Sejmuto
pdf Záměr obce 2 2023 Sejmuto
archive Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 Sejmuto
pdf NÁVRH Závěrečného účtu obce Kohoutov za rok 2022 Sejmuto
pdf VV Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválení stavebního záměru na ppč 931, 929 1 k ú Kladruby u Kohoutova Sejmuto
pdf VV společné územní a stavební řízení Koumarovi Sejmuto
pdf VV Oznámení o zahájení společného řízení ÚŘ a SŘ Pavel BěhalČOVSSPoznámení Sejmuto
pdf Priloha 1134998211 1 situace stavby ČOV v k ú Kladruby u Kohoutova 1 Sejmuto
pdf Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 2 2 2023 Sejmuto
pdf VV Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Brzice 1 Sejmuto
pdf VV Společné rozhodnutí prodloužení platnosti společného povolení a změna stavby před dokončením Skalický Kladruby Sejmuto
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o společném řízení a pozvání veřejnému ústnímu jednání, Zahradní domek na ppč 81 1 v k ú Kohoutov Sejmuto
dokument DRIVE IN Informace o umístění volebních stanovišť na území Královéhradeckého kraje Sejmuto